Partnerzy

I Gimnazjum Akademickie w Nowym Tomyślu

Utworzenie w Nowym Tomyślu Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu miało dla miasta wielkie znaczenie. Nowy Tomyśl stał się miastem akademickim, a nowo powstały obiekt Wydziału Zamiejscowego jego wizytówką. Dzisiaj idziemy dalej. Kolejnym krokiem jest utworzenie gimnazjum oraz liceum. Nasza oferta nie jest konkurencją dla istniejących szkół publicznych, lecz wzbogaceniem oferty edukacyjnej miasta oraz powiatu nowotomyskiego.

I Gimnazjum Akademickie w Nowym Tomyślu prowadzone przez Wyższą Szkołę Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, zlokalizowane w budynku Wydziału Zamiejscowego w Nowym Tomyślu jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej.

W swoich zamierzeniach chcemy wykorzystać wieloletnie doświadczenie w kształceniu nauczycieli i pedagogów. Pragniemy urzeczywistniać ideały wpajane naszym studentom w praktycznym działaniu nakierowanym na wszechstronny rozwój naszych uczniów oraz ich wychowanie. W pracy wykorzystujemy dokonania naszej kadry naukowo-dydaktycznej.

Przesłaniem naszego Gimnazjum jest przestrzeganie zasad, które leżą u podstaw kształtowania młodego człowieka i przygotowanie go do odniesienia sukcesu, tak w nauce, jak i dorosłym, zawodowym życiu. Są to: upór w osiąganiu wyznaczonego celu, wiara we własne siły i możliwości, dobra organizacja podejmowanych działań  i zarządzanie swoim czasem oraz umiejętność współpracy w zespole, tolerancja i szacunek dla innych.

Stawiamy na daleko idącą indywidualizację procesu nauczania i wychowania. Każdemu uczniowi będziemy stwarzać warunki zrównoważonego rozwoju poprzez zaoferowanie dostępu do niestandardowych zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych. Kontakty naszych uczniów ze środowiskiem akademickim uświadomią im praktyczny aspekt zdobywania wiedzy i umiejętności oraz potrzebę twórczego myślenia i działania. Wspólnie z rodzicami będziemy wspierać każdego ucznia w poszukiwaniu własnej drogi edukacyjnej i kształtowania osobowości. Na każdym kroku będziemy rozwijać jego kreatywność, indywidualne możliwości intelektualne, komunikatywność i umiejętność współpracy w grupie.

Poprzez uczestnictwo w projektach, debatach, akcjach charytatywnych i wolontariacie wzmacniamy u uczniów takie cechy, jak: wrażliwość, życzliwość, tolerancja, odpowiedzialność za siebie i drugiego człowieka, a także przygotowujemy naszych uczniów do życia w społeczeństwie demokratycznym.

Naszym celem jest nie tylko zagwarantowanie dobrego wykształcenia, ale także zapewnienie sukcesu w kolejnych etapach rozwoju młodego człowieka.